תכנון ובניה

תכנון ובניה

משרד אייל קוצ'ינסקי מלווה חברות בורסאיות, יזמים ובעלי מקרקעין בהליכי תכנון מורכבים, קידום תכניות וניסוחן, הכנת בקשות להיתרי בניה וליווי הליכי הרישוי, הקלות, התנגדויות, שימושים חורגים, כתיבת חוות דעת משפטיות לעניין פרשנות הוראות תכניות וחוק התכנון והבניה על תקנותיו וייעוץ משפטי שוטף בתחום.

כמו כן, מייצג המשרד בהליכי היטל השבחה ותביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

בין לקוחותינו: קבוצת מגה אור, רמי לוי שיווק השקמה, חב' המזרח לאחזקות (UMI), קבוצת גבאי, חן ואיתי גינדי, גינדי החזקות, רמי שבירו, קרקעות ישראל, קבוצת נתנאל, קניון מבשרת, צרפתי שמעון, א. רוטמן, פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה, חב' אינטרגרין ועוד.

כמו כן, המשרד מייצג את הוועדות המקומיות רמלה ודרום השרון בעררים ועתירות מנהליות בתחום הרישוי והתכנון, היטל השבחה ותביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

עו"ד קוצ'ינסקי שימש יועץ משפטי לוועדות מקומיות לתכנון ובניה, ובכלל זה ליווה את אגף הנדסה, מחלקת היטל השבחה ותביעות פיצויים בעיריית ראשון לציון, ואת הוועדה המקומית לתו"ב – ראשון לציון, משנת 2005 ועד לשנת 2015.

כמו כן, שימש עו"ד קוצ'ינסקי כיועץ משפטי לצוות מטעם משרד הבינוי והשיכון לכתיבת קוד הבניה החדש, אשר החליף את תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

חברת Dun&Bradstreet דירגה את משרדנו כאחד המשרדים הידועים בתחום התכנון והבניה, במסגרת דירוג Duns'100 המתפרסם על ידה אחת לשנה.

חברת BDi דירגה את משרדנו כמשרד בוטיק מוביל בתחום התכנון והבניה, במסגרת דירוג BDiCode המתפרסם על ידה אחת לשנה.