פיצויי הפקעה ותביעות פיצויים לפי סעיף 197

פיצויי הפקעה ותביעות פיצויים לפי סעיף 197

משרד עו"ד אייל קוצ'ינסקי מייצג בעלי קרקעות בתביעות לתשלום פיצויי הפקעה ובעררים ושמאויות מכריעות בעניין תשלום פיצויי ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

כמו כן מייצג המשרד את הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין תכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, כמו גם בתביעות לתשלום פיצויי הפקעה.

במהלך השנים ייצג עו"ד אייל קוצ'ינסקי את הוועדה המקומית ראשון לציון במאות תביעות פיצויים שהוגשו כנגדה, לרבות בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית – תממ/6/3/א (כביש 431), בהיקף של מאות מליוני ש"ח.